Legater

Til vore medlemmer

 
Studierejselegat 2019
 
Bestyrelsen har besluttet at uddele studierejselegat/-er fra  ”Ulrich Brinch og hustrus Mindelegat” for 2019.
 
Rejselegaternes størrelse vil bestyrelsen beslutte ud fra det afkastet af kapitalen i ovennævnte legatet, og legatet skal anvendes til en studierejse eller til deltagelse i messer/udstillinger. Legatet skal være benyttet inden 30. juni 2020.
 
I lighed med tidligere år uddeles rejselegatet ikke kun til deciderede studierejser, men også til mere generelle formål, såsom deltagelse i konferencer, kongresser og lignende, besøg hos industriens leverandører m.m. Der vil også være mulighed for at ansøge om midler til en grupperejse. Der vil blive lagt vægt på et højt fagliget indhold ved vurdering af de indkomne ansøgninger. 
 
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af emne, budget, tidspunkt og destination for den pågældende rejse, og skal være foreningen i hænde senest den 15. maj 2019.
 
Navnet på den/de legatmodtager vil blive meddelt i forbindelse med et af vore medlemsmøder.
 
Modtageren af legatet skal berette om rejsen ved at skrive en artikel (på engelsk) til vort blad – Scandinavian Brewers` Review senest 3 måneder efter rejsens afslutning – og der skal også holdes et foredrag ved et af vore medlemsmøder efter aftale med bestyrelsen.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
Dansk Brygmester Forening | CVR: 53289819 | Gamle Carlsberg Vej 16, 1799 København V  | Tlf.: 4060 3327